+31 85 130 6762 info@metrisquare.com
Select Page

De RevArte Visuele Zoektaak (RVST)

De RevArte Visuele Zoektaak (RVST) is ontwikkeld door Prof. C. Lafosse, RevArte revalidatieziekenhuis in Edegem. In deze test wordt steeds een veld met stimuli getoond, waarbij de proefpersoon gevraagd wordt het figuur dat in het midden afgebeeld is te zoeken in het veld en deze steeds door te strepen met een pen op een digitaal tablet. Het systeem meet ondertussen de omissies en de zoektijden. Bovendien wordt het zoekpatroon geregistreerd. Het rapport toont de verschillen tussen de responsen rechts en links: waardevolle informatie bij het onderzoeken van visuele perceptie en het opsporen van visuospatieel neglect.

In 2015 werd een studie uitgevoerd met 66 hersenletsel patiënten en 19 gezonde controles om de psychometrische eigenschappen van de test te bepalen, evenals de klinische bruikbaarheid voor diagnostische doeleinden in een revalidatiesetting. Hieruit bleek dat het met RVST mogelijk is onderzoek te doen naar visuo-spatieel neglect en visuo-motorische exploratie. De RVST differentieert significant tussen de gezonde proefpersonen en de groepen met hersenletsel.

In 2019 werden aanvullende onderzoeken uitgevoerd door Thomas More in Antwerpen. Hierbij werden normatieve data verzameld onder 104 gezonde controles. Bovendien bleek uit de studie dat de RVST scores niet afhankelijk zijn van leeftijd, geslacht en opleiding.

Wetenschappelijk onderzoek:

  • Desmet I. (2015) The RevArte Visual Search Task: a Pilot Study (Poster)
  • Desmet I., Lafosse C. (2015) The RevArte Visual Search Task: A Sensitive Computerized Visual Search Test Using Touch-Screen Technology
  • Note E., Lafosse C. (2015) De sensitiviteit van de computerondersteunde RevArte Visual Search Task bij mild traumatisch hersenletsel
  • Cochet S., Debrie R. De Vriendt L., Mariën E., Matthyssen N., Van den Brande E., Verwerft L., Van Dijck J. (2019) De RevArte Visual Search Task: een studie naar gebruiksgemak, normering en psychometrische kwaliteiten.